Střešní pláště kde kvalita a vzhled je pro nás na prvním místě

Naše motto : Hydroizolace bez legrace kvalitně bez reklamace.

Zajišťujeme hydroizolace se specializací na ploché střechy, terasy, balkony, spodní stavby, bazény, jezírka. 

Nabízíme vám provedení hydroizolací dle typu vašeho domu , haly ,balkónů , pergol atd ....

Každá stavba má svoje požadavky a tak je třeba individuálního použití parotěsné izolace, finální hydroizolace a to jak modifikovaných živičných asfaltů tak i měkčené PE folie. Máme totiž několik druhů skladeb souvrství dle využití, technických požadavků a typu střešního pláště.

Střešní pláště plochých střech, teras a balkonů máme : zateplené - nezateplené, jednoplášťové, dvouplášťové, kombinovaná souvrství, provětrávané, neprovětrávané, klasické pořadí vrstev ale i obrácené pořadí vrstev. Skladby souvrství jsou realizována dle daného typu a to tepelnou izolací s možností výběru z několika druhů materiálu  polystyrénových desek EPS, XPS, PIR desek či minerální vaty. Tyhle typy střešních souvrství se dělí na mechanicky kotvené, lepené, přitížené vymývaným kamenivem ( tzv. kačírkem ) nebo jako zelené střechy. 

Všechny typy souvrství zakrývá hydroizolační vrstva která zajišťuje vodotěsnost střešního pláště. Finální hydroizolace bývá zhotovena v jedné či dvou vrstvách výjimečně ve více. K ukončení a funkčnosti hydroizolace používáme systémové ukončovací profily. K opracování prostupů systémové průchodky na Atyp detailovou fólii. Všechny ukončení, prostupy, detaily pojištěny použitím i Bitumenového nebo polyuretanového tmelu. Případně stažen páskou.

Všechny práce provádíme dle stanovených projektů,technických listů a požadavků objednatele. Pomůžeme Vám s výběrem Střešního souvrství 100% vyhovujícím vašemu projektu.

Dokážeme zajistit všechny potřebné dokumenty k realizaci. Zajistíme kladečské plány, tepelné izolace, kotevní plány i s rozměry folií pro realizaci rohových, okrajových a středových oblastech s výpočtem prokotvení finální hydroizolace návětrných stran .Zajistíme montáž záchytného bezpečnostního systému i s revizí.